MARC BALLUS
Arquitecte

2 Edificis plurifamiliars entre mitgeres
Carrer Pedraforca, Blanes


Redacció dels projectes bàsic i executiu, i direcció d'obra per a la construcció de dos edificis plurifamiliars entre mitgeres, de planta baixa, dues plantes pis i àtic cadascun, amb un total de 6 habitages per edifici.