MARC BALLUS
Arquitecte

Pla especial per la reforma d’una masia i la implantació d’una protectora d’animals
'Cal Biel', Aguilar de Segarra


Redacció del 'Pla Especial Urbanísitc per a la Reahbilitació d'una masia, i la implantació d'una protectora d'animals' a 'Cal Biel', Aguilar de Segarra'