MARC BALLUS
Arquitecte

Habitatge unifamiliar entre mitgeres
Passatge Mion, Manresa


Redacció dels projectes de parcel.lació, bàsic i executiu, i direcció d'obra d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres a Manresa.
El projecte consistia en l’ampliació d’un habitatge de l’edifici contigu, tot i que podria ser independent. Disposa de planta soterrani, amb sala polivalent i celler, planta baixa i dues plantes pis.
La façana és ventilada, i es troba revestida amb un aplacat ceràmic.