MARC BALLUS
Arquitecte

Legalització i ampliació de casa de colònies
'Can Puig Colònies', Sant Salvador de Guardiola


Redacció del 'Projecte d'Actuació Específica d'Interès Públic en Sòl no Urbanitzable', per tal de legalitzar i ampliar la casa de colònies 'Can Puig' de Sant Salvador de Guardiola