MARC BALLUS
Arquitecte

Peritatge sobre l’elevació d’una solera i el desplom d’un edifici

Manresa


El peritatge té per finalitat establir les causes i les possibles reparacions d’un edifici que, per una banda, ha patit el desplom d’una de les seves ales, i per l’altra, ha sofert l’elevació d’una solera aproximadament uns 7cm, debuda a l’expansivitat del terreny, amb els conseqüents danys provocats en els tancaments interiors.
L’actuació es fa en col·laboració amb enginyers d’obra civil i geolègs, per tal de poder definir les solucions correctores més adequades.